Books

Astrology

मुहूर्त चिन्तामणि

Preparation of Sarvatobhadra Chakra

 

Tantra

कामिकागम

कारणागम

कल्याणवृष्टिस्तवः

गणेश कवच

गणपत्यथर्वशीर्ष

तारा प्रत्यञ्गिरा कवचम्‌

त्रिपुरसुन्दरीमानसपूजास्तोत्रम्‌

दीप्तागम

दुर्गा कवचम्

देवी खड्गमाला स्तोत्ररत्नम्

आजितागम नवरात्रि पूजा पद्धति

लक्ष्मीसहस्रनामावली

ललितात्रिशतीस्तोत्रम्‌

वंश वृद्धिकर दुर्गा कवच

श्यामला दण्डकम

श्री महात्रिपुरसुन्दरी सुप्रभातम्

श्री राजराजेश्वरी चूर्णिका

श्रीत्रिपुरसुन्दरी सुप्रभातम्

श्रीत्रिपुरसुन्दरी सुप्रभातम्

श्रीमहालक्ष्मी-हृदय-स्तोत्र

श्रीराजराजेश्वर्यष्टकम्‌

श्रीललिता त्रिशति नामावलिः

श्रीललिताऽष्टोत्तरशतनामदिव्यस्तोत्रम्

श्रीविद्याकवचम्

सौन्दर्यलहरी

पार्वतीस्तोत्रम्

 

purAna

मत्स्यपुराण

स्कन्द पुराण काशी खंड द्वितीय भाग

स्कन्द पुराण काशी खंड प्रथम भाग

 

Upanishad

अथर्ववेदीय शैव उपनिषद्

ईशावास्योपनिषद्

मांडूक्योपनिषद्

उदकशान्ति मंत्र

 

Veda

ऋग्वेद संहिता

अथर्व वेद

शुक्लयजुर्वेद

Atharva Veda Samhita – Sri Aurobindo Kapali Shastri Institute of Vedic Culture

नासदीय सूक्त

पुरुष सूक्तम्

श्रीसूक्त

 

 

Others

भज गोविन्दं

योगजागमम्

श्रीमद्भगवद्गीता

स्तोत्रमञ्जरी (वाजयैराज तीर्थकृत)

 

 

Vastu

Fabric of Universe

काश्यप शिल्प् शास्त्र

काश्यप शिल्प् सूत्र

काश्यप शुल्भ सूत्र

बौधायन शुल्भ सूत्र

मनुष्यालय चन्द्रिका

मयमतम्

मानव शुल्ब सूत्रम्

मानसार

मैत्रैयनीय शुल्भ सूत्रम्

विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र

वास्तु शन्ति पूजा

Soil Testing

Handbook of Magnetic Compass Adjustment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *